Ένα σύντομο βίντεο από την παρουσίαση του βιβλίου στο Polis Art Cafe στις 27 Απριλίου

 

 

Εμφάνιση άρθρου: http://www.youtube.com/watch?v=tCatSg1kJUE